So Xo Tp Việc tập hợp về công việc của Sơn Đông lại tài nguyên văn hóa vô chủ quyền đã được tổ chức ở 2021

Vị Trí:Soi cầu Xổ số MEGA > Dự đoán Kqxs Hậu Giang > So Xo Tp Việc tập hợp về công việc của Sơn Đông lại tài nguyên văn hóa vô chủ quyền đã được tổ chức ở 2021
So Xo Tp Việc tập hợp về công việc của Sơn Đông lại tài nguyên văn hóa vô chủ quyền đã được tổ chức ở 2021
Cập Nhật:2022-07-31 14:57    Lượt Xem:117

So Xo Tp Việc tập hợp về công việc của Sơn Đông lại tài nguyên văn hóa vô chủ quyền đã được tổ chức ở 2021

Không, không. Description Description Đấu trường vật bất định bảo vật được tổ chức bởi Trung tâm văn hóa Jinan, tỉnh Sơn Đông. Ảnh chụp của Duệ Cơ Trong bài tuần bạn, đại bạn cuộc học đại ý kiến tại dịch văn học máy tụi tại tạo tại Sơn Đông. Họ đã có một buổi học đạo tạo tàn văn học đại Sơn Đông. Họ Zhangyongbing, phó thư ký của ủy ban Đảng của đại học Shang, và liingsheng, Secretary of the Party uỷ ban of the Academy of higher Confucicianism, đã phát biểu biểu, the computer of the insurative Culture research triển lãm of Shang doning University, và reported on the unmantainly secretary Culter of the first partition of tỉnh prentionally culture heritage research baseSo Xo Tp, including Shandong University of tài chính and science, Shang Academy of art, Sơn dong of Arts and thủ công nghệ, Jindo, năm trường đại học, Họ đã giới thiệu đặc tính, lợi ích và bước kế tiếp. Phục Tuấn Ca, Thanh tra cấp hai của tỉnh Sơn Đông Bộ văn hóa và du lịch, đã tham dự cuộc họp và đưa ra những ý kiến và gợi ý về bước tiếp theo của sự hợp tác mới với các trường cao và trường đại học và phát triển các nguyên tắc văn hóa học vô định. Description Buổi họp ghi rõ nguyên tố vật lý bảo tồn di truyền học không chỉ là căn cứ của bảo vệ và quản lý di truyền văn hóa vô hình, mà còn là một phần quan trọng của nó, một phần cần thiết để nâng cao độ thừa kế và phát triển của di sản văn hóa vô hình. Nhân dân Cộng hòa Trung Quốc, nguyên tắc di truyền văn hóa vô hình ở tỉnh Sơn Đông, và kế hoạch thực hiện di s ản bảo tồn vô tận của cổ phiếu và dự án phát triển khai vật thuộc địa vô hình ở tỉnh Sơn Đông, đã đưa ra những yêu cầu rõ ràng để củng cố lý thuyết học về di sản văn hóa vô hình. Trong những năm gần đây, Viện nghiên cứu di truyền vô chủ đạo và trường đại học liên quan đã tập trung vào các chiến lược lớn quốc gia và tỉnh lẻ,Dự đoán Kqxs Hậu Giang theo luật bảo vệ và thừa kế văn hóa vô chủ quyền, kết hợp với lợi của họ, đã tham gia tích cực vào nghiên cứu vật lý văn học, đã thiết lập một số cơ sở nghiên cứu và các giáo khoa vật lý vô hình học, đã phát triển một số tài nguyên vô định về văn hóa. Đã có những thành tựu phát triển trong nghiên cứu về di sản văn học vô hình ở tỉnh. Description Buổi họp ghi rõ rằng, mặc dù nghiên cứu tài nguyên văn hóa vô hình Sơn Đông được thành công, cũng có những vấn đề như ít kết quả nghiên cứu vô ảnh hưởng cá nhân cá nhân cá nhân cá nhân trên to àn quốc, ít nghiên cứu có hệ thống, và biến đổi không thể tránh khỏi kết quả của nghiên cứu. Tiếp theo, giảng viên tỉnh Sơn Đông (Văn hóa và du lịch) sẽ phối hợp chặt chẽ với các trường đại học và khoa học để tập trung vào bảo vệ sinh thái và phát triển chất cao của cơ sở Sông Vàng, xây dựng đai văn hóa lớn Các chiến lược lớn của bang và Sơn Đông, như là sự biến đổi của năng lượng động học cũ và mới, gắn liền với hướng dẫn vấn đề, làm việc chăm chỉ vào hệ thống, chiến thuật, nền tảng, khoa học và hiệu quả của công nghệ vô chủ đạo học, và thực hiện các bước đi để thực sự hòa nhập lý học và công nghệ hiện đại và bảo vệ di sản văn hóa vô hình học vào cuộc sống hiện đại, và tạo ra một số các tập hợp sáng tạo vô định học vô hình với sức mạnh chủ động và phóng xạ rộng. Description Tiếp theo, Sơn Đông (bộ văn hóa và du lịch tỉnh) sẽ tổ chức văn hóa và du lịch văn hóa tỉnh Sơn Đông (tỉnh lẻ) để tìm kiếm căn cứ định dạng và quản lý tài nguyên văn hóa bất định; Tìm ra một s ố cơ sở nghiên cứu nguyên vật lý không tưởng về di truyền văn hóa tỉnh lẻ, chọn các thành tựu chưa xác định về di truyền khoa học trong tỉnh, và phát triển công trình bảo vệ vật lý vô hình của tỉnh để tiếp tục cải thiện. Description Không, không. Description