Xo So Dong Thap 19/4/2021 Tăng cường lực lượng bốn tập trung và tăng hiệu quả tổng quát của hệ thống phát triển

Vị Trí:Soi cầu Xổ số MEGA > Soi cầu Xổ số MEGA > Xo So Dong Thap 19/4/2021 Tăng cường lực lượng bốn tập trung và tăng hiệu quả tổng quát của hệ thống phát triển
Xo So Dong Thap 19/4/2021 Tăng cường lực lượng bốn tập trung và tăng hiệu quả tổng quát của hệ thống phát triển
Cập Nhật:2022-06-23 11:20    Lượt Xem:146

Xo So Dong Thap 19/4/2021 Tăng cường lực lượng bốn tập trung và tăng hiệu quả tổng quát của hệ thống phát triển

Trong khi ủng hộ xây dựng các trung tâm phát triển tới lãnh thổ, mọi địa điểm nên tránh những vấn đề như việc xây dựng lại các nguồn tài nguyên khoa học và công nghệ địa phương, cạnh tranh điên loạn ở khu vực con người, hợp tác khoa học và công nghệ trên giấy, và cạnh tranh địa phương nghèo nàn, học, nghiên cứu và ứng dụng. The construction of {0 Từng Từng Từng: hệ thống nghiên cứu khu vực là một hỗ trợ rất quan trọng cho việc thực hiện sâu sắc các chiến lược phát triển khu vực chính của quốc gia và xây dựng một thế giới quyền trong khoa học và công nghệ, và cũng là một bảo đảm quan trọng cho việc phát triển chất cao của kinh tế và xã hội khu vực. Kế hoạch mười bốn năm cho nền kinh tế và xã hội quốc gia phát triển cộng hòa Trung Quốc và mô hình các mục tiêu dài hạn cho 2035 chỉ ra rằng chúng ta nên ủng hộ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quang Đông, Hồng Kông và Macao để thành lập một trung tâm phát triển khoa học và công nghệ quốc tếXo So Dong Thap 19/4/2021, xây dựng một trung tâm khoa học quốc gia to àn diện ở HuirouXo So Dong Thap 19/4/2021, Thượng Hải, Zhang, Zhangjiong, huyện báo và Hefai, và hỗ trợ các chính phủ địa phương nơi điều kiện cho phép xây dựng các trung tâm khoa học và công nghệ mới. The 14th năm year plan of {0) many places also put the construction of Regial Innovation system in a important position, one after one indicate ló ló ló dạng các cụm từ công nghiệp mới và xây dựng các trung tâm phát minh. Sự phát triển và xây dựng các trung tâm phát triển của khu vực khác nhau đã thúc đẩy sự tích tích tích tích lũy các yếu tố mới như kiến thức, công nghệ và tài năng, và dẫn đến việc xây dựng các công viên khoa học và công nghệ phát triển tiên tiến khu vực và phát triển các công nghệ cao. Tuy nhiên, khi ủng hộ xây dựng các trung tâm phát triển địa phương, mọi địa điểm nên tránh các vấn đề như việc xây dựng lại các nguồn tài nguyên khoa học và công nghệ địa phương, cạnh tranh điên loạn khu vực cho con người, hợp tác khoa học và công nghệ địa phương thấp kém, học, nghiên cứu và ứng dụng. Việc này cần phải thúc đẩy lực lượng và thúc đẩy việc tạo ra một hệ thống phát triển khoa học, hợp lý và hiệu quả. Tập trung vào thiết kế cấp cao và thiết lập chiến lược phát triển mới mới cho khu vực hợp tác (1.) The focus of the cooperation Regial Innovation Strategy plan is to Tôn trọng luật xương chậu của khoa học và công nghệ tiên tiến liên tục tiên tiến và cải tiến sơ đồ phát triển khoái khẩu khu vực, và thăm dò tương đối cân bằng và sự phối động của phát triển khoái trong lĩnh vực. Chúng ta nên tập trung vào việc thiết kế cấp cao, tập trung vào việc thực hiện kế hoạch năm mươi quốc gia cho sự phát triển khoa học và công nghệ khoa học và khoa học địa phương,Soi cầu Xổ số MEGA và cùng nhau phát triển dòng chảy và sự bổ sung của các yếu tố khác nhau. Tập trung vào những vấn đề quan trọng chung của sự phát triển quốc gia và những vấn đề cá nhân quan trọng của khu vực phát triển khu vực, chúng ta nên chú ý đến việc thực hiện các chính sách phát triển bản lãnh, và hợp tác cùng nhau để phát triển xây dựng các hệ thống phát triển xung quanh khu vực. Tập trung vào xây dựng các trung tâm phát triển khoa học và công nghệ quốc tế ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quang Đông, Hong Kong và Macao, chúng tôi sẽ đóng vai trò chủ chốt của ba vùng trong việc phát triển chính sách, và phối hợp để phát triển bố trí và xây dựng các trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trong các khu vực khác; Tập trung vào việc cải thiện cơ chế phát triển phối hợp của cải tạo khu vực phát triển phối hợp, chúng ta sẽ tập trung vào việc cải thiện sơ đồ của các dự án khoa học và công nghệ, và tạo thành một mô hình mới cho sự phát triển nhanh chóng của khu vực phía Đông, sự phục hồi toàn cầu ở phía đông, sự phát triển của khu vực trung tâm và phát triển khu vực phía tây. Tập trung vào vốn nhân tố và thiết lập các đường lối phát triển và phát triển khác biệt ở khu vực này. 2.0. Tập trung của các lối phát triển và phát triển khác nhau là để tôn trọng sự khác biệt trong khả năng lực lượng của các vùng khác nhau, làm cho sự nhiệt tình và chủ động của các vùng khác nhau trong việc phát triển và phát triển, và khám phá các đường lối phát triển khác nhau dựa trên môi trường địa phương. Chúng ta nên tập trung vào vốn nhân tố, tập trung vào việc phát triển nguồn tài trợ cho các quốc gia khoa học và công nghệ lớn như Trung tâm phát triển: làm rõ các ưu tiên phát triển của tiến bộ khoa học và công nghệ trong các khu vực khác nhau, và làm một thiết kế khác nhau của các hệ thống phát minh và các trung tâm phát triển khác nhau. Tập trung vào việc phân phát tài năng khoa học và công nghệ như các nhà khoa học chiến lược, tài năng khoa học và công nghệ hàng đầu, tài năng khoa học trẻ và những kỹ sư nổi tiếng tại các vùng khác nhau, phát triển hướng đặc trưng của sự phát triển khoa học và nghệ thuật trong các khu vực khác nhau, và phát triển chi tiết khác nhau của các đội lập địa để phát triển mới Tập trung vào phân phối các lĩnh vực đặc trưng ở các khu vực khác nhau, chúng ta sẽ thúc đẩy việc đầu tư, hòa nhập và trồng những nguồn phát triển thuận lợi, xây dựng các platform khoa học và công nghệ khác nhau, và tăng tốc hiệu quả tổng quát của hệ thống phát: Tập trung vào việc phân loại các nguồn tài nguyên của nền tảng phát triển, nguồn tài năng và các yêu cầu công nghiệp trong các khu vực khác nhau, chúng ta sẽ cải thiện cơ chế cập bến cung và yêu cầu xây dựng các trung tâm phát triển tự nhiên khu vực, và xây dựng một hệ thống giám sát cạnh tranh và đặc biệt của khu vực. Tập trung vào định vị của kế hoạch và thiết lập một mô hình không gian cho bản đồ phát triển triển: 1.0. Tập trung của mô hình địa phương \