Game 4 Nút Online Bộ văn hóa và du lịch đã làm một cuộc khảo sát đầy đủ các nguồn lực du lịch.

Vị Trí:Soi cầu Xổ số MEGA > Kqxs Đà Nẵng > Game 4 Nút Online Bộ văn hóa và du lịch đã làm một cuộc khảo sát đầy đủ các nguồn lực du lịch.
Game 4 Nút Online Bộ văn hóa và du lịch đã làm một cuộc khảo sát đầy đủ các nguồn lực du lịch.
Cập Nhật:2022-06-19 12:33    Lượt Xem:77

Game 4 Nút Online Bộ văn hóa và du lịch đã làm một cuộc khảo sát đầy đủ các nguồn lực du lịch.

Để thực hiện kỹ quy trình tổ chức và thực hiện cuộc khảo sát chung về các nguồn tài nguyên du lịch trong kế hoạch mười bốn năm để phát triển du lịch, hiểu thêm về gia đình của các nguồn tài nguyên du lịch, nâng cao mức độ bảo vệ, sử dụng và quản lý, và thúc đẩy việc phát triển du lịch chất lượng cao, Bộ Văn hóa và du lịch đã quyết định thực hiện cuộc khảo sát tổng quát các nguồn lực du lịch dựa trên việc tổng hợp kinh nghiệm phi công. Văn phòng chung của Bộ Văn hóa và du lịch gần đây đã ban hành một vòng tròn để tiến hành cuộc khảo sát tổng quát các nguồn lực du lịch (trong đó là vòng tròn), và được cử đi để thực hiện cuộc khảo sát chung về các nguồn tài nguyên du lịch trên to àn quốc. Thứ này! Thực sử dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng khác để điều traGame 4 Nút Online, phân loại vào một cách hệ thống của khác dụng. Được dục dục dùng cách sử dục Việc làm một cuộc khảo sát tổng quát về các nguồn tài nguyên du lịch sẽ thuận lợi cho việc phân loại hoàn to àn các nền gia đình của các nguồn tài nguyên du lịchGame 4 Nút Online, và tạo ra cơ sở cơ bản để cải thiện sơ đồ địa lý của du lịch và bố trí cho các kế hoạch phát triển du lịch. Nó sẽ thúc đẩy việc tăng cường bảo vệ khoa học và phát triển hợp lý các nguồn tài nguyên, và thúc đẩy biến chất lượng du lịch chất lượng cao thành sản phẩm du lịch chất lượng cao. Nó có lợi cho việc thể hiện nhiều nguồn lực du lịch hơn, tốt hơn và đặc biệt hơn cho s ố đông, tăng cường niềm tin của dân chúng vào nền văn hóa Trung Quốc và yêu thương cho những dòng sông lớn và ngọn núi của đất mẹ, và tăng thêm cảm giác kiêu hãnh và danh tính quốc gia của họ. Theo thông báo thì cuộc điều tra thu nhập du lịch sẽ được tiến hành theo cách thống nhất chỉ dẫn và thống kê tỉnh lẻ. Bộ Văn hóa và du lịch đã củng cố bộ hướng dẫn về cuộc khảo sát tổng quát các nguồn tài nguyên du lịch ở các tỉnh (các vùng tự động và các đô thị), những quy định kỹ thuật phát triển các tỉnh (các vùng tự động và các đô thị) một cách khoa học để thực hiện cuộc khảo sát tổng quát các nguồn tài nguyên du lịch, trình làm việc ổn định và hiệu quả hơn, phối hợp với các điều kiện địa phương, và với các tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, nghiên cứu và đánh giá các nguồn thu nhập du lịch (GB/ T 1892-Ngực) và các quy định kỹ thuật cho cuộc khảo sát các nguồn tài nguyên của du lịch, Đảm bảo chất lượng kết quả. Trên nguyên tắc, mọi tỉnh (các vùng tự động và các đô thị) sẽ hoàn thành cuộc khảo sát tổng quát thu nhập du lịch vào tháng mười hai. Dựa trên các cuộc khảo s át địa phương, bắt đầu từ 2022, Bộ Văn hóa và du lịch sẽ lập ra một danh sách các nguồn tài nguyên du lịch đặc biệt của Trung Quốc, dàn dựng các phương án tổng hợp và thúc đẩy việc chuyển từ nguồn tài nguyên chất lượng cao sang sản chất lượng cao. bức thư này cũng chỉ định việc tăng cường sự lãnh đạo và các tổ chức theo ý thức. nghiêm ngặt tiêu chuẩn và thống kê khoa học. Chỉnh các biện pháp theo điều kiện địa phương và làm theo khả năng của mình. Phân loại nhu cầu công việc của thành tựu và tăng cường sử dụng. Dễ dàng biết rằng trong một tài liệu và du lịch diễn ra ở bộ nhớ bao gồm bảy vùng: Hainan, GuiChâu, Sichuan, Thanh hai, Chiết Giang, Inner Mongolia và Chongqing, như các tỉnh phi công của cuộc điều tra vật chất du lịch quốc gia, đã đạt được thành công nhờ phi công và hoạt động thám hiểm, cung cấp mô hình và biểu tình hình cho cuộc điều tra số tài nguyên du lịch quốc gia. Description